Leon Ueckermann Counselling Psychologist.
MA. Counselling Psychology (UJ)

Sielkundige Roodepoort en Rustenburg

Counselling Psychologist MA. Counselling Psychology (UJ)

Pr No:0405639 / PS No: 0112844

Leon is a counselling psychologist who works with individuals of all ages in addressing various life challenges which include crisis interventions, trauma debriefing, job-related stress and difficulties  and bettering self esteem among many others. He is fluent in both English and Afrikaans. Leon also provides psychological assessments (scholastic, emotional, career, among others), and has done so throughout Africa. Another special interest area for Leon is facilitating optimal human functioning and working with teenagers and young adults. My office is situated in Ruimsig Boulevard (Cnr Doreen & Hendrik Potgieter Rd) Ruimsig.

You can book an appointment with Leon on 0719674831 or on leonpsych@ueckermann.co.za.

Leon Ueckermann. M.A. Voorligting Sielkundige (UJ)
Pr No: 0405639 / PS No: 0112844

Ek is ‘n Voorligting Sielkundige wat dienste lewer aan individue van alle ouderdomme. Ek spreek onder andere ‘n verskeidenheid lewensuitdagings aan, insluitende krisis-intervensies, trauma, angs en stres, en die verbetering van ‘n persoon se selfbeeld. Ek bied ook verskeie sielkundige assesseringsdienste, insluitend skolastiese, beroeps-, en emosionele assesserings. ‘n Spesiale area van belangstelling vir my is optimale menslike funksionering, asook om met tieners en jong volwassenes te werk. My kantoor is in die Ruimsig Boulevard (Cnr Doreen & Hendrik Potgieter Rd) Ruimsig geleë.

Vir afsprake kontak my gerus op 071 967 4831 of by leonpsych@ueckermann.co.za.